Projekt Krokus – Šafran

Projekt je realizovaný v spolupráci s írskou nadáciou pre výučbu holokaustu (HETI) a Múzeom židovskej kultúry. 

Cieľom projektu Krokus (Šafran) je pripomienka približne 1,5 milióna detí, ktoré zahynuli počas holokaustu. Na počesť ich pamiatky sadia žiaci cibuľky žltých krokusov (do kvetináčov alebo priamo na školskom dvore), ktoré kvitnú približne v dobe Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu (27. január). Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli deti nútené v priebehu nacistických perzekúcií nosiť. Keďže holokaustom bola zasiahnutá väčšina krajín EÚ tento projekt upozorňuje žiakov na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie a prenasledovania na základe náboženského presvedčenia, s ktorým sa môžeme stretnúť i dnes. Spolu s cibuľkami krokusov pedagógom posiela Múzeum židovskej kultúry prospekt projektu, informačný balíček a príručku pre učiteľov. 

Naša škola sa do tohto projektu tiež zapojila, študenti III. Z zasadili počas praxe s vyučujúcou Ing. Miriam Škorvánkovou cibuľky šafranu do školskej skalky, teraz už budeme iba trpezlivo čakať, kedy začnú kvitnúť, vtedy si, prosím, spomente na všetky detské obete holokaustu….
Mgr. Michaela Chabadová