Preventívny program – „Kým nie je neskoro“

Poradenské centrum Náruč Žilina realizuje už sedem rokov preventívny program „Kým nie je neskoro“.  Vzhľadom na závažnosť a nezriedkavý výskyt domáceho násilia v rodinách, je ich  snahou aj týmto spôsobom dlhodobo prispievať k pozitívnej  zmene hodnôt, postojov a správania u dospievajúcej mládeže.

V prvom polroku sa preventívneho programu zúčastnili druháci, úspešnosť a dopad realizovanej prevencie hodnotíme na základe postrehov a spätnej väzby od študentov, preto sme sa rozhodli zrealizovať tento preventívny program aj pre študentov prvých ročníkov – 07. 02. 2023 počas druhej a tretej vyučovacej hodiny.

Študenti oceňujú najmä prístup, otvorenosť lektoriek preventívnych programov, aktivity, zapájanie študentov a štýl komunikácie témy násilia páchaného v rodinách. Veríme, že realizáciou preventívnych programov sa darí prispievať k eliminácii násilia páchaného na deťoch a v rodinách, ako aj k zvýšeniu informovanosti samotných študentov, ako sa chrániť pred násilím a kde vyhľadať pomoc. To, že majú prevencie svoj význam dokazujú i postrehy študentov zachytávajúce zmenu vnímania témy násilia v rodinách po absolvovaní preventívneho programu.
Mgr. Michaela Chabadová