Prednášky o rôznych druhoch závislostí

V dňoch 09. 02. 2023a 10. 02. 2023 sa na našej škole realizovali prednášky o rôznych druhoch závislostí, ktorú zastrešil Klub abstinentov v Žiline. Svoj životný príbeh a skúsenosti študentom podali ľudia, ktorí si touto ťažkou životnou skúškou prešli osobne. Čas trvania jednej prednášky bol 90 minút. Spomínanej aktivity sa zúčastnili študenti prvých ročníkov, II. L a II. Z.

Klub abstinentov v Žiline vznikol 22. mája 1971 a od roku 1995 je zaregistrovaný na MV SR ako občianske združenie. Je kolektívnym členom Asociácie klubov abstinujúcich Slovenska (ASKAS).

Klubové stretnutia sa konajú každý piatok od 16:00 do 18:00 hod.  v priestoroch Kláštora kapucínov, Jezuitská 6, 010 01 Žilina. Stretávajú sa tu abstinujúci, závislí, rodinní príslušníci, sympatizanti, ale aj tí, ktorí hľadajú pomoc a radu pre priateľa, známeho, alebo niekoho blízkeho. Klub pracuje ako svojpomocná doliečovacia skupina bez terapeuta. Pôsobí na území Slovenskej republiky, ale i v zahraničí.
Mgr. Michaela Chabadová

Kontaktné údaje:

Klub Abstinentov Žilina, o. z.

Jána Votaššáka 6/42

010 08 Žilina

Slovenská repbulika

kaz@klubabstinentovzilina.sk 

www.klubabstinentovzilina.sk