Prednáška o klimatickej zmene a jej dôsledkoch

V piatok 10.2.2023 sa naši študenti prvého až štvrtého ročníka študijného odboru Záhradníctvo zúčastnili zaujímavej akcie  Praktické ukážky so vzorkami pôdy k prednáškam o klimatickej zmene a jej dôsledkoch.
Pod vedením Doc. Eleny Aydin a Ing. Tatiany Kaletovej PhD. skúmali zloženie pôdy a obsah jednotlivých zložiek pôdy. Týmto pre študentov pútavým spôsobom si rozšírili svoje vedomosti o pôde.
Ing. Emília Čanecká