Burzy informácií

V mesiacoch január, február sme sa zúčastnili prezentácií našej školy na Burzách informácií v Martine, Bytči a Žiline.  Žiakov 8. a 9. ročníkov zo škôl v jednotlivých okresoch sme informovali o možnostiach štúdia na našej škole, o prijímacích skúškach, či  každodennom živote.  Veľký záujem z ich strany potvrdil, že odbory na škole sú pre žiakov nielen zaujímavé, ale zo strany zamestnávateľov i žiadané.
Ing. Miroslava Mičurová, Mgr. Silvia Rovňaníková