Maratón písania listov

Maratón písania listov (Write for Rights) je najväčšie ľudskoprávne podujatie na svete. Amnesty International usporadúva túto udalosť už 20 rokov, tradične v období okolo Medzinárodného dňa ľudských práv (10. decembra). Ľudia na celom svete v priebehu niekoľkých týždňov píšu a odosielajú milióny listov solidarity a petícií, ktorými žiadajú spravodlivosť pre nespravodlivo väznených, utláčaných a prenasledovaných ľudí.

Vďaka početným výzvam adresovaným vládam a úradom na celom svete sa vytvára medzinárodný tlak, ktorý nemôžu len tak ignorovať. Aj vďaka tomu sa nám v každom treťom z prípadov, ktorým sa venujeme, podarí presadiť zásadnú zmenu.

Naša škola sa každoročne zapája do tejto aktivity. V aktuálnom ročníku sme napísali približne 100 listov. Zapojili sa študenti rôznych tried našej školy, no predovšetkým študenti I. L, I.K, I. Z, III. L patrí im veľká vďaka.
Mgr. Michaela Chabadová