Zmeny klímy, voda v krajine a erózia pôdy

9. decembra 2022 mali žiaci všetkých štyroch ročníkov školského vzdelávacieho programu Záhradná architektúra prednášky o zmenách klímy, potrebe zadržiavať vodu v krajine a erózii pody. Prednášku lektorovali Doc. Ing. Elena Aydin a Ing. Andrej Tárnik, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Pozvali sme ich aj na ďalšie prednášky a ponúkli našej škole prezentáciu svojho projektu v januári.

Prednáška o zmenách klímy