Školský medziročníkový turnaj v basketbale chlapcov


Termín: 30. 11. 2022

Miesto: Telocvičňa školy

Basketbalového turnaju chlapcov sa zúčastnili výbery 1. až 4. ročníka. Chlapci podali
bojovný výkon. Medzi najlepších hráčov patrili Ondráš z družstva prvákov a Tichý z
družstva tretiakov. Veľkým úspechom bolo, že turnaj prebehol bez zranení.

Výsledky:
1. miesto 3. ročník
2. miesto 4. ročník
3. miesto 1. ročník
4. miesto 2. ročník

za organizátorov Mgr. Jozef Horka

p. Mgr. Jozef Horka bol rozhodca
Odovzdané ceny a diplomy najúspešnejším