Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 29. novembra 2022 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.
Záujem bol veľký, prihlásilo sa 43 žiakov zo všetkých ročníkov. Žiaci boli následne rozdelení
na 2 skupiny a museli vypracovať test, ktorí preveril ich jazykové kompetencie. Takmer
všetci dosiahli v súťaži minimálny počet bodov na to, aby sa stali úspešnými riešiteľmi.
Víťazkou školského kola sa napokon stala Katarína Križanová zo 4. L triedy.
Katke srdečne blahoželáme, postupuje do okresného kola.

Mgr. Katarína Drdáková

Rozdelení žiaci v dvoch skupinách sa pri odpovedia aj zapotili 🙂
Žiaci pri vypracovávaní testu