Výsledky súťaže

Súťaž prebiehala od 14. 03. 2022 do 31. 03. 2022, cieľom bola výroba vlastných originálnych košov do tried na triedenie odpadu a to na plast, nápojové kartóny a papier.

Komisia následne ohodnotila tieto koše a vyhlásila víťazov !

Kompletné výsledky:

1. miesto 3. L 95 % 50 €

2. miesto 1. L 82 % 40 €

3. miesto delené 2. AT a 2. L 80 % každá trieda po 20 €

4. miesto 1. AT 53 %

5. miesto 3. K 49 %

6. miesto 3. MZ 40 %

7. miesto 2. K 37 %

8. miesto 2. MP 34 %

9. miesto 3. AT 32 %

10. miesto 1. MP 25 %.

Všetkým zúčastneným ďakujeme.