Výsledky auditu školy

Dobrý deň všetkým, po audite školy, ktorý prebehol v mesiaci október – november 2021, sme si na jeho základe vybrali tému ODPAD. Naše aktivity teda budú súvisieť s odpadovým hospodárstvom.

Čo sme zistili?

  • Že našim najväčším problémom je ODPAD. Konkrétne separácia.
  • Všetok náš – váš odpad končí v komunálnom odpade.
  • Preto sme sa rozhodli vytriediť a zvážiť odpad produkovaný na škole. S pani upratovačkami sme sa dohodli, že nám odložia všetok odpad vyprodukovaný na škole za 1 deň. Pôvodne sme chceli za 1 týždeň, ale to by sme také množstvo odpadu nemali kde odkladať.
  • Za jeden deň sa naplnili asi štyri 100 litrové vrecia
  • Tie sme postupne celé vytriedili a separovaný odpad zvážili a určili aj približný objem
  • Zistili sme, že dokážeme separovať až 70 % odpadu (samozrejme v ideálnych podmienkach)
  • Objemovo najviac tvoril komunálny odpad, naopak najmenej BIO odpad, ten mal však najväčšiu hmotnosť.

Výsledky kontroly sú uvedené nižšie.

Odpad vyprodukovaný na škole za 1 deň v kilogramoch
Predpokladané množstvo odpadu vyprodukovaného za deň, týždeň, mesiac
Odpad po separovaní v percentuálnom zobrazení