16. október Svetový deň záchrany života (Slovenská Resuscitačná Rada)

Aj tento rok si 16. októbra pripomíname Svetový deň záchrany života. Slovenský Červený kríž je súčasťou tejto celoslovenskej akcie od roku 2014. 

V tento deň hovoríme o dôležitosti kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR). Je to život zachraňujúci úkon, ktorý dokáže urobiť ktokoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek. Odborníci hovoria, že väčší počet KPR zvyšuje počet pacientov, ktorí zvládnu náhle zastavenie obehu.

Mnoho laikov sa bojí zle poskytnutej prvej pomoci. V tento deň chceme hovoriť o tom, že prvá pomoc je predovšetkým humánnym skutkom, prejavom ľudskosti, bez ktorého postihnutý človek môže zomrieť. Nebojme sa preto poskytnúť prvú pomoc, nemôžeme ublížiť.

Ako správne resuscitovať, používať automatický externý defibrilátor (AED) a základy poskytovania prvej pomoci vás radi naučíme na našich kurzoch prvej pomoci.

DOMOV