Celoštátna súťaž „Mladý ekofarmár“

Dňa 15. – 17. 5. 2019 sa na SOŠ veterinárnej v Nitre uskutočnilo celoštátne kolo súťaže „Mladý ekofarmár“.

Súťažiaci:  Patrícia Milcová – 3. L

Monika Kytková – 1. K

Sára Líšková – 1. L

Slávnostné otvorenie súťaže sa konalo 15. 5. 2019 o 15:00 hod. V tento deň sa písal aj vedomostný test.

16. 5. 2019 sa konali v doobedňajších hodinách laboratórne skúšky mlieka, hodnotenie kvality mlieka a krmovinárske úlohy. Poobede žiaci vykonali vlastné dojenie na poľnohospodárskom družstve.

V piatok 17. 5. 2019 od 8:00 hod súťažiaci mali zadané príklady na krmovinárske výpočty. Pre účastníkov súťaže bol organizovaný kultúrny program.

Súťaže sa zúčastnilo 33 žiakov zo stredných odborných škôl poľnohospodárskeho zamerania zo Slovenska (Žilina, Banská Bystrica, Pruské, Nitra, Trnava, Levice, Dunajská Streda, Liptovský Mikuláš, Kežmarok, Topoľčany, Levice, Česko, Srbsko).

Súťaž pozostávala z piatich disciplín:

  • vedomostný test (40 otázok)
  • vlastné dojenie
  • laboratórne skúšky surového kravského mlieka – určenie mernej hmotnosti mlieka, stanovenie kyslosti mlieka titračnou metódou, N – test – dôkaz produktov zápalu vemena  v mlieku
  • hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky – zatriedenie mlieka podľa znakov kvality mlieka, stanovenie senzorických vlastností surového kravského mlieka, druhové rozlíšenie mliek (kravské, ovčie, kozie), degustačné skúšky u 5 druhov mliečnych výrobkov
  • krmovinárstvo – praktická úloha (výpočet siláže v silážnom žľabe, výpočet potreby siláže), – praktické poznávanie osiva, strukovín, olejnín, poznávanie druhov tráv, ďateľovín a bylín z obrázkov,
  • botanický rozbor pasienkového porastu, výpočet percentuálneho zastúpenia tráv, ďateľovín a bylín v pasienkovom poraste (váženie).

 

Umiestnenie:

5.     miesto – Patrícia Milcová – 3. L

10.   miesto – Sára Líšková – 1. L

12.   miesto – Monika Kytková – 1. K

 

Súťažiacim srdečne blahoželáme!

 

 

 

 

 

Ing. Eleonóra Boocová

 

Write a comment

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.