Vedúci učebne: Ing. Ireneus Trnovec

Prevádzkový poriadok učebne