Venujte 2% dane

Milí rodičia a priatelia školy, aj v tomto roku si Vás dovoľujeme požiadať o poukázanie 2% zo zaplatenej dane  z príjmov. Využitie týchto prostriedkov  je účelovo viazané na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej

Read More

Vianočná akadémia

Vianočná akadémia Dňa 20. 12. 2019 sa uskutočnila na našej škole  Vianočná akadémia.  Tak ako každý rok i teraz sa konala pod taktovkou Junior Achviemenent (JA) firiem, konkrétne firmy KAMtour – žiakov 3. ročníka

Read More

Vianočné trhy

Dňa 16. 12. 2019 sa v učebni ekonomiky na prízemí konali vianočné trhy. Študenti školy si mohli vyskúšať: pečenie oblátok zdobenie medovníkov kreatívnu tvorbu vianočných ozdôb. Zároveň si mohli pochutnať na

Read More