Divadelné predstavenie v anglickom jazyku

Dňa 9.4.2024 sa žiaci 2.K, 2.L, 3.MP a 4.MP  zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku s názvom United Neighbours of London. Žiaci si mohli počas predstavenia precvičiť svoje vedomosti z anglického jazyka z mnohých gramatických časov a ustálených slovných spojení. Dôležité bolo počúvanie a porozumenie textu v cudzom jazyku. Príbeh upriamoval pozornosť na medziľudské vzťahy s ľuďmi, ktorých máme okolo seba – so susedmi. Rodinu a susedov si  v živote nevyberieme, preto je dobrý sused nad zlato. Doba, ktorú žijeme, je extrémne sociálna v digitálnom zmysle, ale chýba jej fyzický kontakt, dotyk, skutočná realita. Viac pozornosti sa dostáva displejom ako ľuďom z mäsa a kostí, ktorí sú okolo nás. Predstavenie poukazovalo na dôležitosť reálnej sociálnej interakcie – stretnutie a porozprávanie sa s ľuďmi o problémoch, ktoré ich trápia.

Mgr. Katarína Štalmachová