Vyučovanie exkurznou formou

Žiaci I. FP a II. FP (študijného odboru potravinár-kvalitár) sa 24.10.2023 zúčastnili odbornej exkurzie v ČOV- čističke odpadových vôd v Hornom Hričove.

Žiaci si prezreli celý proces čistenia odpadových vôd- cez mechanické čistenie /odstraňovanie hrubých nečistôt/, biologické čistenie za pomoci mikroorganizmov, ktoré rozkladajú splašky za alebo bez prístupu kyslíka až po vypúšťanie prečistenej vody do Váhu.

Ing. Katarína Podoláková, Ing. Iveta Suríková