Vyučovanie exkurznou formou

Trieda II.FP – P (študijný odbor potravinár-kvalitár) sa zúčastnila dňa 23.10.2023 odbornej exkurzie v Považskom cukrovare v Trenčianskej Teplej. Výrobný závod sa zaoberá spracovaním cukrovej repy
od slovenských dodávateľov.

Exkurzia začala na dvore závodu, kde žiaci videli zvoz  a čistenie cukrovej repy, pokračovala do vstupného laboratória – kontrola cukornatosti cukrovej repy a  parametrov surovej difúznej šťavy  až po samotnú výrobu cez čistenie, filtráciu, odparovanie, varenie , odstreďovanie a sušenie kryštálového cukru.  

Ing. Iveta Suríková