Praktické vyučovanie

V rámci odbornej praxe absolvujú študenti 1. ročníka odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu vyučovanie v meste Žilina. Prechádzame jednotlivé časti  a postupne navštevujeme významné pamiatky, napr. Rosenfeldov palác, Burianovu vežu, Turistickú informačnú kanceláriu, či Považskú galériu umenia. Pripravujeme si výklad, čím nielen seba ale aj ostatných spolužiakov oboznamujeme s kultúrnohistorickým potenciálom mesta. Všetky poznatky sú pre nás nové. Postupne zisťujeme, aké bohatstvo poskytuje naše krajské mesto. Každú prax sa tešíme na nové dobrodružstvo.

1.T trieda