Potravinári a ich práca v laboratóriu

Naši druháci na hodine analytickej chémie v odbore potravinárstvo sa učia identifikáciu zložiek vo vzorkách. Vyučovanie prebieha v chemickom laboratóriu, kde získavajú praktické zručnosti s prácou s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami. Výsledky práce vedia vyhodnotiť a vytvoriť písomný záznam-protokol.  Práca v laboratóriu môže byť aj takáto farebná, posúďte sami……

Ing. Katarína Podoláková