Odborná exkurzia VAS, s. r. o. Kafiléria v Mojšovej Lúčke

Trieda 4.L sa dnes zúčastnila v rámci vyučovania odbornej exkurzie VAS, s r.o. Kafiléria v Mojšovej Lúčke. Zameraním spoločnosti je zber, zvoz, odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov, veterinárna asanácia – ochrana zdravia obyvateľstva, zvierat pred nákazami. Je to biotechnologické recyklačné zariadenie. Vykonávajú aj kremáciu zvierat do hmotnosti 90 kg

Ing. Eleonóra Boocová