Vyučovanie exkurznou formou v Grand Hoteli Kempinski

Žiaci tretieho ročníka odboru Agroturistika a Regionálneho cestovného ruchu absolvovali vyučovanie v známom Grand Hoteli Kempinski vo Vysokých Tatrách. Zážitkovou formou sme prakticky aplikovali poznatky pod vedením pani profesorky Ing. Bellovej a Ing. Mičurovej. Dopravné služby sme si zopakovali cestou vlakom zo Žiliny až na Štrbské Pleso. Mnohí z nás prvýkrát cestovali ozubnicovou železnicou, kde nám pani profesorka vysvetlila princíp fungovania. Následne nás očaril hotel svojou majestátnosťou a podnikovou kultúrou. Dozvedeli sme sa nové informácie z oblasti manažmentu, marketingu, hotelových služieb, či histórie. Pán manažér hotela nám podrobne vysvetlil prevádzku a prehliadli sme si izby, reštauráciu, wellness centrum, vežičku, kongresové sály a ostatné priestory. Po dvojhodinovom vyučovaní sme sa presunuli do terénu, kde mali výklad naše spolužiačky. Obohatili nás o poznatky z dejín a geografie Tatier. Vyučovanie sa nám veľmi páčilo, porozumeli sme princípom hotelierstva a ostatným ekonomickým predmetom, pochopili sme súvislosti z teoretického vyučovania na hodinách a v praxi.

Žiaci 3.AT