Ak sa chcete stať členom Základnej organizácie odborového zväzu PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej škole poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline, musíte vypísať Prihlášku za člena ZO a odovzdať ju predsedovi Ing. I. Trnovcovi alebo na sekretariáte školy.

Členovia ZO OZ majú možnosť využívať rekreačné zariadenia OZ pracovníkov školstva a vedy na slovensku. Bližšie informácie nájdete na https://www.ozpsav.sk/sk/Rekreacie.alej.

 

Stanovy ZO OZ

Zásady hospodárenia

Volebný poriadok ZO OZ