Vedúca učebne: Ing. Zuzana Pechancová

Prevádzkový poriadok učebne