Školská jedáleň je súčasťou Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline.

Vedúca školskej jedálne: p. Monika Jurovatá

Tel. kontakt: 0902 725 286 alebo 421/723 23 65 kl. 25

Prihlasovanie stravníkov pre šk. rok 2023/24

Od 1. septembra 2023 bude možnosť výberu z dvoch jedál. Na stravovanie do školskej jedálne sa môžete prihlásiť :

Zápisný_lístok_jedáleň od 01. 03. 2023

  • e-mailom: jedalen@spospredza.edu.sk
  • osobne v školskej jedálni

Cena stravného lístka pre:

  • žiaka – 2,50 €  (1,90 stravné + 0,60 režijné náklady)
  • zamestnanca – 4,84 € (1,58 € – zamestnanec, zvyšok 3,26 € zamestnávateľ)

Čas výdaja obedov:

11.00 – 13.30 h

Odhlásenie stravného lístka:

Evidencia výdaja stravy je realizovaná výdajovým terminálom pri výdajovom okienku.

V prípade neprítomnosti študenta na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia, je povinnosťou zákonného zástupcu/žiaka odhlásiť sa zo stravy v určenom čase a to deň vopred do 14.00 h.

Ak nebude študent v prvý deň neprítomnosti v škole odhlásený, môže si obed vyzdvihnúť do obedára.

Preplatky za obedy budú evidované na čipe a platiteľ si sám reguluje výšku stravného počas školského roka prostredníctvom stránky EDUPAGE.

Preplatok za obed sa stravníkovi prevedie na nasledujúci školský rok.

V prípade, že žiak ukončí štúdium, preplatky budú zaslané na číslo účtu na konci školského roka.

Obedy do obedárov:

Do prinesených obedárov vydávame obed pri okienku, to je hlavné jedlo a aj polievku. Stáli stravníci nosia obedáre deň vopred alebo ráno. Ostatným stravníkom vydávame obedy do obedárov v neprítomnosti žiakov, to je 11.00 – 12.05 h a 12.35 – 13.30 h.

Strata stravných čipov

Náhrada pri strate stravných čipov sa neposkytuje. Za nevyzdvihnutý obed sa finančná náhrada neposkytuje.