Školská jedáleň je súčasťou Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline.

Vedúca školskej jedálne: p. Monika Jurovatá

Tel. kontakt: 0902 725 286 alebo 421/723 23 65 kl. 25

Prihlasovanie stravníkov pre šk. rok 2022/23

Na stravovanie do školskej jedálne sa môžete prihlásiť :

Zápisný_lístok_jedáleň od 01. 03. 2023

  • e-mailom: jedalen@spospredza.edu.sk
  • osobne v školskej jedálni

Cena stravného lístka pre:

  • žiaka – 1,71 €  (1,41 stravné + 0,30 režijné náklady)
  • cudzieho stravníka – 3,56 €
  • zamestnanca – 1,12 € (0,48 € sociálny fond, + 1,96 € 55 % stravné zamestnávateľ)

Čas výdaja obedov:

11.00 – 13.30 h

Odhlásenie stravného lístka:

Evidencia výdaja stravy je realizovaná výdajným terminálom pri výdajnom okienku.

V prípade neprítomnosti študenta na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia, je povinnosťou zákonného zástupcu/žiaka odhlásiť sa zo stravy v určenom čase a to deň vopred do 14.00 h.

Ak nebude študent v prvý deň neprítomnosti v škole odhlásený, môže si obed vyzdvihnúť do obedára.

Preplatky za obedy budú evidované na čipe a platiteľ si sám reguluje výšku stravného počas školského roka prostredníctvom stránky EDUPAGE.

Preplatok za obed sa stravníkovi prevedie na nasledujúci školský rok.

V prípade, že žiak ukončí štúdium, preplatky budú zaslané na číslo účtu na konci školského roka.

Obedy do obedárov:

Do prinesených obedárov vydávame obed pri okienku, to je hlavné jedlo a aj polievku. Stáli stravníci nosia obedáre deň vopred alebo ráno. Ostatným stravníkom vydávame obedy do obedárov v neprítomnosti žiakov, to je 11.00 – 12.05 h a 12.35 – 13.30 h.

Strata stravných čipov

Náhrada pri strate stravných čipov sa neposkytuje. Za nevyzdvihnutý obed sa finančná náhrada neposkytuje.