Naša škola sa v školskom roku 2019/2020 zapojila do projektu Mini-Erasmus v termíne od 17. 11. 2017 do 21. 11. 2019.

Projekt Mini-Erasmus organizuje občianske združenie Budúca generácia Európy, o.z. (Future Generation Europe) od roku 2014, v spolupráci s partnerskými vysokými školami.

Tento projekt ponúka stredoškolákom nezvyčajnú možnosť stať sa na tri dni súčasťou vysokoškolského života ako na univerzite, tak aj v mimoškolských aktivitách a dá študentom odpoveď na otázku, či je pre nich tá škola pravá alebo nie.

Študenti získajú všeobecný prehľad o štúdiu, pri návšteve prednášok si utvoria obraz o miere odbornosti ich potencionálneho študijného odboru a stretnú sa s vysokoškolákmi, ktorí majú už bohaté skúsenosti so štúdiom. Okrem samotných prednášok, sú pre študentov pripravené rôzne workshopy so známymi osobnosťami a špičkovými rečníkmi na aktuálne spoločenské témy. Počas celého trvania projektu sú stredoškolákom tiež k dispozícii tútori – vysokoškolskí študenti, ktorí ich sprevádzajú priestormi školy, mestom univerzity a sú im k dispozícii na rozhovory. Študentom je zabezpečené bezplatné ubytovanie na školských internátoch partnerskými školami.

V tomto školskom roku sa do projektu zapojili nasledovné vysoké školy: Univerzita Komenského, Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave, Vysoká škola manažmentu (City University of Seattle) v Bratislave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technická univerzita v Košiciach.

Projektu Mini-Erasmus sa od nás zúčastnili dve študentky zo 4. K triedy: Martina Martinčeková a Frederika Andelová, ktoré si vyskúšali štúdium na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave na fakulte práva.