Vedúci učebne: Ing. Štefan Moravčík

Prevádzkový poriadok učebne