Prihlášky do krajského  súťaže Mladý ekofarmár sa prijímajú do  22. 02. 2017 na emailovú adresu SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina t.j. sekretariat@spospredza.edu.sk.

Termín krajského kola súťaže Mladý ekofarmár je stanovený na deň 08. 03. 2017.

Podrobné informácie:

041/723 23 65

Ing. Eleonóra Boocová

e.boocova©gmail.com

Pokyny ku konaniu krajského kola súťaže Mladý ekofarmár nájdete tu: pokyny ku krajskému_kolu súťaže mladý ekofarmár