Príkaz predsedníčky ŽSK_pre OVzP_č.5_2021
Príkaz predsedníčky ŽSK č.3_2021

Návrat do škôl 2021

Mapa Covid od 14. júna 2021

https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-09-06-2021-okresy

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-aktivitam-ktore-sa-organizuju-pred-letnymi-prazdninami-v-skolskom-roku-20202021-z-3-6-2021/

Mapa Covid od 07. júna 2021

https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-02-06-2021-automat-okresy

Mapa Covid od 31. mája 2021

https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-26-05-2021-automat-okresy

Aktualizácia Covid školský semafor od 27. mája 2021

https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

Mapa Covid od 24. mája 2021

https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-19-05-2021-okresy-automat

Najnovšie usmernenia, opatrenia  a pravidlá:

https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-18-5-2021/

https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov

https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/

Mapa Covid od 17. mája 2021

https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-12-05-2021-okresy-automat

Od  pondelka 10. mája 2021 sa okres Žilina zaradil medzi ružové okresy, preto sa obnovuje prezenčná výučba – týka sa všetkých žiakov a zamestnancov školy.

https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

Pravidlá pre prezenčnú výučbu v školách a školských zariadeniach v závislosti od farby okresu:
https://www.minedu.sk/data/files/10564_sca.png

Podmienky vstupu do budovy školy pre žiakov do 18 rokov, žiakov nad 18 rokov a zamestnancov školy (v prípade praxe žiakov stredných škôl pre vstup na pracovisko zamestnávateľa sa na žiaka strednej školy vzťahuje rovnaké pravidlo ako na zamestnanca) v závislosti od farby okresu sú v infografike:
https://www.minedu.sk/data/files/10558_0429_pravidla_pre_skoly-1-aj-vysvetlivky.pdf

Usmernenie pre ubytovanie žiakov v školských internátoch na linku:
https://www.minedu.sk/data/att/19441.pdf

Školský semafor pre stredné školy, podľa ktorého postupuje stredná škola, v ktorej je obnovená prezenčná výučba na linku:
https://www.minedu.sk/data/att/19353.pdf

https://www.minedu.sk/epidemiologicka-situacia-sa-zlepsuje-od-pondelka-sa-otvoria-stredne-skoly-v-dalsich-styroch-okresoch/

https://www.minedu.sk/ziaci-uz-nepotrebuju-negativny-test-pri-navsteve-skoly/

Riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy v pondelok 03. 05. a 10. 05. 2021 z dôvodu konania prijímacích  skúšok na strednú školu.

Rozhodnutie riaditeľa školy z 28. 04. 2021

V týždni od 03. 05. do 09. 05. 2021 okres Žilina ostáva v stupni 5 – II. stupeň varovania – červený okres. Vyučovanie sa nemení – prezenčne pre končiace ročníky, dištančne pre ostatných žiakov.

https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 175/2021 uverejnenej 15. apríla 2021 sa od pondelka 19. apríla 2021 používa na prekrytie horných dýchacích ciest v priestoroch školy rúško, šál alebo šatka.

MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT

Od 26. 04. 2021 sa zapína REGIONÁLNY COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT.

Bez názvu

https://www.minedu.sk/26973-sk/mapa-covid-skolsky-automat/

Školy a školské zariadenia sa riadia aktuálnymi opatreniami o možnosti výučby a prevádzky, ktoré nájdete prehľadne spracované na našej stránke : 10509_0415_navrat_do_skol.pdf (minedu.sk)

Školy sa naďalej riadia manuálmi COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre jednotlivé typy škôl, kde sú podrobne spracované základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania proti epidemických opatrení a odporúčaní: https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/ 

Zmena – od 12. 04. 2021 sa obnovuje prezenčné  školské vyučovanie v stredných školách v posledných ročníkoch (v našej škole žiaci 4. ročníka) na základe rozhodnutia ministra školstva.

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-4-2021-s-ucinnostou-od-12-4-2021/

https://www.minedu.sk/data/att/19211.pdf

používanie respirátorov počas vyučovania:  https://www.minedu.sk/data/att/18984.pdf

Situácia po veľkonočných prázdninách od 07. apríla 2021:

naša škola pokračuje v nezmenenom režime, t. j. v dištančnej forme výuky.

https://www.minedu.sk/skoly-pokracuju-v-nezmenenom-rezime/

https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/

https://www.minedu.sk/zmena-rozhodnutia-ministra-z-30-3-2021/

Od 18. 03. 2021 je platné Rozhodnutie riaditeľa školy k prevádzke školy od 22. 03. 2021 č. SOSPSVZA 121/2021/1 o prechode na dištančnú formu vzdelávania pre všetkých žiakov školy do 31. 03. 2021.

používanie respirátorov počas vyučovania:  https://www.minedu.sk/data/att/18984.pdf

Prechod na dištančné vyučovanie– rozhodnutie riaditeľa školy

·       COVID-19: Nové pravidlá ako postupovať pri testovaní
https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-08-02-2021-testovanie-pravidla-nove
·       Čo mám robiť, ak som Covid-19 pozitívny?
https://korona.gov.sk/co-mam-robit-ak-som-covid-19-pozitivny/
·       Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na Covid-19?
https://korona.gov.sk/co-mam-robit-ak-som-bol-v-uzkom-kontakte-s-covid-19/
https://www.minedu.sk/
https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

V pondelok 22. 02. 2021 začína prezenčné vyučovanie žiakov 4. ročníka.
Pokračuje dištančné vzdelávanie žiakov 1. – 3. ročníka.

Dôležité:
TU žiakov 4. ročníka zabezpečia kontrolu a evidenciu  vyplnených tlačív od plnoletých žiakov (Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov), možné i e- formu cez EduPage.

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

Príkazný list predsedníčky ŽSK č.2

Covid – automat

https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

aktualizované sú i dokumenty na stránke školy:

https://www.spospredza.edu.sk/nieco-o-skole/dokumenty-skoly/
https://www.spospredza.edu.sk/vnutorne-predpisy-verejne/

Výpisy hodnotenia prospechu, dochádzky a správania za 1. polrok školského roka 2020/2021 boli zaslané všetkým žiakom a ich zákonným zástupcom prostredníctvom EduPage.
Polročné prázdniny 1. februára 2021 sú zrušené, v ten deň bude vyučovanie dištančnou formou, ktoré pokračuje do odvolania.

výpisy hodnotenia za 1. polrok:
https://www.minedu.sk/26159-sk/usmernenie-pre-skoly-k-vydavaniu-vypisov-hodnotenia-za-1-polrok-sk-roka-20202021/
polročné prázdniny nebudú:
https://www.minedu.sk/25863-sk/rozhodnutie-ministra-z-11-12-2020/

Od pondelka  11. 01. 2021 sa pokračuje v dištančnej forme výučby. 

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

https://www.minedu.sk/data/att/18333.pdf

Uzatvorená škola a prechod na dištančnú výučbu od pondelka 26.10.2020 do odvolania.

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-12-2020-s-ucinnostou-od-7-12-2020/

https://www.vlada.gov.sk//premier-niektore-skoly-sa-otvoriatestovanie-preberam-do-vlastnych-ruk/

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/k-_opatrenia_201022_0v1.pdf

https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-pre-skoly-od-26-oktobra-2020/

https://slovensko.hnonline.sk/2234092-jesenne-prazdniny-sa-posunu-kvoli-testovaniu

https://www.ta3.com/clanok/1195164/jesenne-prazdniny-sa-pre-testovanie-posuvaju-zverejnili-nakedy.html

Na našej škole budú pracovať dištančnou formou krúžky:
Angličtina krok za krokom
Ekonomika cestovného ruchu
Krúžok cestovného ruchu
Kynologický krúžok – príprava psovodov z radov mládeže
Spoznávame prírodu
Včelársky krúžok
Žiacka školská rada.

Zoznam_krúžkov_2020/2021

https://www.spospredza.edu.sk/rozvrh-zaujmovej-cinnosti/

príkazný list_predsednicky_ŽSK_č_19/2020

Aktuálne opatrenia a rozhodnutia MŠVVaŠ SR platné od pondelka 12. 10. 2020 do odvolania + list riaditeľky odboru školstva ŽSK

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-11102020/

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/

https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf

Z materiálov vyberáme
a) mimoriadne sa prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl,
b) mimoriadne sa prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky

list riaditeľky odboru školstva ŽSK

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

v súvislosti s prerušením výchovno-vzdelávaciu procesu od

12.10.2020 až do odvolania Vám zasielam základné informácie:

prerušuje sa výchovno-vzdelávací proces v stredných školách s výnimkou 8-ročných gymnázií, kde žiaci 1. – 4.

ročníka pokračujú v štúdiu v škole; upozorňujem na to, že sa prerušuje len vyučovanie žiakov, prevádzka školy pokračuje ďalej, t.j. všetci zamestnanci školy chodia do práce a zo školy poskytujú dištančne vzdelávanie (ostatné činnosti, ktoré nesúvisia s vyučovaním sa na škole ďalej realizujú),

prerušuje sa ubytovanie v školských internátoch (v prípade, že žiak si bude chcieť prísť po veci zo školy, alebo z internátu, riaditeľ školy pripraví harmonogram, kedy môžu rodičia a žiaci môžu prísť vyzdvihnúť veci, riaditeľ školy im to musí umožniť),

prerušuje sa poskytovanie stravovania v školách s výnimkou žiakov 1. – 4. ročníka 8-ročného gymnázia, ktorí sa budú stravovať,

 prerušuje sa výchovno-vzdelávací proces v jazykových školách; pokračuje sa dištančnou formou,

 prax a duál vo firmách môže pokračovať po dohode so zamestnávateľom; treba ale upozorniť, že keď máte žiakov, ktorí sú ubytovaní na internátoch a študujú v SOS – realizácia praxe u zamestnávateľa, treba prehodnotiť či budú chodiť na prax, alebo ostanú doma, keďže nemôžu byť ubytovaní v školskom internáte,

prax v nemocniciach – v súčasnosti to rieši MŠVVaŠ SR s Ministerstvom zdravotníctva SR – keď budeme mať informácie tak ich obratom zašleme na školy,

rady škôl a ďalšie veci sa budú riešiť operatívne.

Ďalšie veci budeme riešiť operatívne.

S úctou  Mgr. Janka Školová

RIADITEĽKA ODBORU ŠKOLSTVA A ŠPORTU

Žilinský samosprávny kraj

Ul. Komenského 48 | 011 09 Žilina

+421 41 5032 209 | +421 908 910 234

janka.skolova@zilinskazupa.sk

https://www.spospredza.edu.sk/studium/

Oznam 

krúžková činnosť pozastavená  usmernením z 30. 09. 2020: 

Všetky krúžky odporúčame nevykonávať do doby, kým nebude usmernené inak. Bez ohľadu na fázu.

https://www.minedu.sk/centra-volneho-casu-a-kruzkova-cinnost-3092020

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-3092020/

príkaz_predsedníčky_ŽSK_c_16_2020_COVID-19

Manuál pre stredné školy (16.9.2020)

Aktuálne informácie – opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ohľadom Covid-19 zo dňa 16. septembra 2020:

https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (príloha č. 1a).

vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka. Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily apod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy na školský rok 2020/2021. Predkladá  po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Vstup do školy je oboma vchodmi priebežne od 6.40 h.

Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter s povinným meraním teploty.

Žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch strednej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

 ⦁ stravovanie v školskej jedálni

od  16. septembra 2020 do odvolania sa vydávajú obedy nasledovne:
  • od 11.00 h do 12.00 h zamestnanci školy + cudzí stravníci
  • od 12.05 h do 12.35 h žiaci školy okrem žiakov, ktorí končia v daný deň vyučovanie 6. v. h., prípadne majú prax v priestoroch školy  + zamestnanci školy
  • od 12.40 h do 13.20 h zamestnanci školy + cudzí stravníci
  • od 13.20 h do 13.40 h žiaci školy, ktorí končia v daný deň vyučovanie 6. v. h., prípadne majú prax v priestoroch školy + zamestnanci školy
  • pri vstupe do ŠJ rešpektovať zásadu R.O.R., nezabudnúť na vstup s rúškom, primeraný odstup a dezinfekciu rúk
  • počas stravovania prebieha pravidelná dezinfekcia priestorov v školskej jedálni
  • púšťať žiakov po skupinách
  • v

Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou.

Stredná škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy.

Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko –epidemiologickými nariadeniami.

https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/

https://www.minedu.sk/b-groehling-na-novy-skolsky-rok-sme-pripraveni/

Podmienky vstupu do školy

ZOZNAM UČITEĽOV_SKRATKY_2020_2021