Termín na nenaplnený počet miest: POTRAVINÁR – KVALITÁR, VÝSLEDKY II. KOLO

V súlade s § 66 ods. 7 školského zákona riaditeľ SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline rozhodol o konaní prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka:

študijný odbor 2940 M 09 potravinárstvo, potravinár – kvalitár,

počet voľných miest: 9

VÝSLEDKY PRIJÍIMACÍCH SKÚŠOK

študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu,

počet voľných miest: 1

Termín  konania prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest je 22. jún 2021 (utorok).

V prípade záujmu je možné zúčastniť sa bezplatného kurzu z chémie dňa 17. 06. 2021 (štvrtok) v čase od 14.00 h v priestoroch školy na 1. poschodí v triede 1. MP.

Materiály na stiahnutie: