Aktuálne informácie k prijímacím skúškam

  1. Druhý termín 1. kola sa uskutoční v pondelok 10. mája 2021. Žiadame všetkých uchádzačov, aby dodržiavali časový harmonogram.
  2. Budeme sa riadiť aktuálne platnými pokynmi a usmerneniami, t. j. žiak sa nemusí preukazovať negatívnym testom na COVID-19.

Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok na stredné školy v roku 2021 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)